TransportUsługi

Co to jest polisa OCP i do czego służy?

Co to jest polisa OCP i do czego służy? Praca w branży spedycyjnej to ciężka praca. Rosnące ceny paliw, trudności ze znalezieniem wykwalifikowanej, uczciwej kadry, a w końcu duża odpowiedzialność. Ciężarówka na drogach to nie tylko duży i drogi pojazd, ale przede wszystkim transport towarów. Często wartość przewożonego towaru może kilkakrotnie przekroczyć wartość samego samochodu.

Z oczywistych względów w trakcie przejazdu za przewożony towar odpowiada kierowca oraz firma transportowa. W przypadku kradzieży lub zniszczenia właściciel otrzyma bardzo wysokie odszkodowanie. Jak się przed tym chronić? Najlepiej wykupić ubezpieczenie OCP przewoźnika, aby firma ubezpieczeniowa pokryła stratę w przypadku uszkodzenia towaru. W wielu przypadkach taka polityka może uratować przedsiębiorstwa żeglugowe przed bankructwem.

Co to jest OCP operatora?

OCP Przewoźnika w https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ jest szczególnym rodzajem ubezpieczenia, ponieważ chroni przed odpowiedzialnością z winy przewoźnika. Stosowany jest głównie do zabezpieczenia odpowiedzialności firmy transportowej za powierzony towar. Zawierana jest na podstawie umowy z zakładem ubezpieczeń, zazwyczaj na okres 12 miesięcy. Ubezpieczenie to jest dobrowolne, więc nie ma prawnego obowiązku wykupienia takiego ubezpieczenia. Wszystkie firmy spedycyjne powinny to rozważyć, nie tylko ze względu na uniknięcie ewentualnych problemów finansowych, ale także dlatego, że warto je mieć, gdyż OCP przewoźnika to zazwyczaj wymóg stawiany przez klienta. Zakup takiego ubezpieczenia to większy spokój dla samego armatora, nie musi on stresować się każdym ładunkiem – będzie chroniony na wypadek uszkodzenia od załadunku do rozładunku.

Jaka jest korzyść?

Po pierwsze, zapewniają bezpieczeństwo firmom spedycyjnym. Polisa gwarantuje ubezpieczenie przewoźnika od niewykonania, nienależytego wykonania lub uszkodzenia towaru będącego przedmiotem umowy z przewoźnikiem. W związku z tym obejmuje takie sytuacje, jak skradziony, zniszczony lub uszkodzony towar lub opóźniona dostawa. Kary w branży transportowej są często wysokie, dlatego tego typu ubezpieczenie może uratować firmę przed problemami finansowymi. Jest to również gwarancja zleceniodawcy. Niedostarczone towary mogą powodować wąskie gardła finansowe, które mogą również powodować problemy dostawców. Dlatego coraz więcej firm poszukujących usług transportowych potrzebuje OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-oc-firmy-i-dzialalnosci-gospodarczej/. Zapewnia to bezpieczeństwo wysyłki, a zakupiona polisa jest również potwierdzeniem wiarygodności firmy spedycyjnej.

Ile to kosztuje?

Co to jest polisa OCP i do czego służy?
Co to jest polisa OCP i do czego służy?

Wysokość składki za polisę OCP przewoźnika obliczana jest przez zakład ubezpieczeń w różny sposób. W zasadzie każda firma ustala standard indywidualnie, dlatego na rynku panuje tak duża rozpiętość cenowa. Cena polisy OCP ustalana jest zazwyczaj na podstawie rocznego obrotu usług transportowych firmy. Dlatego im wyższy obrót firmy za dany rok, tym wyższa będzie składka ubezpieczeniowa. Prowadzi to oczywiście do wzrostu kwoty gwarantowanej, czyli maksymalnej kwoty odpowiedzialności. Warto pamiętać, że wielkość auta też ma znaczenie. Samochody o masie do 3,5 tony będą tańsze w ubezpieczeniu niż większe pojazdy.

Przed zawarciem polisy warto pamiętać, że suma gwarancyjna powinna być równa lub wyższa od wartości przewożonego towaru. Tylko wtedy ubezpieczenie może Cię w pełni objąć. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferuje ubezpieczenie OCP na rachunek własny przewoźnika na wypadek powstania szkody. Wtedy polisa przewoźnika jest tańsza, ale w przypadku szkody firma ubezpieczeniowa odpowiada tylko częściowo.

Przed podpisaniem sprawdź zakres polisy

Przed podpisaniem umowy ubezpieczenia OC przewoźnika należy dokładnie zapoznać się z warunkami umowy, a w szczególności z tzw. klauzulami wyłączającymi. Są powodem, dla którego nasze ubezpieczenie nie płaci. Takie wyłączenia często wiążą się z korzystaniem z uszkodzonych samochodów, parkowaniem na niestrzeżonych parkingach czy źle zabezpieczonym ładunkiem. W takim przypadku firma ubezpieczeniowa może nie wypłacić ani grosza. Warto upewnić się, że suma ubezpieczenia OCP pokrywa 100% wartości wysyłanych przez nas towarów. Na rynku występują dwa podstawowe rodzaje polis OCP. Są to ubezpieczenia krajowe i międzynarodowe. Ich różnica wynika z odmienności aktów prawnych zawartych w polskim Prawie Przewozowym oraz Konwencji CMR o przewozach międzynarodowych. Każdy z tych przepisów określa inne obszary odpowiedzialności przedsiębiorców świadczących usługi transportowe. Towarzystwa ubezpieczeniowe muszą dostosować do swoich potrzeb oferowane przez siebie polisy OC.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika to umowa, której przedmiotem jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. W przypadku uszkodzenia, kradzieży lub niedostarczenia towaru na czas przenosi odpowiedzialność na ubezpieczyciela. Zapewnia to większe bezpieczeństwo finansowe firmom spedycyjnym i wysyła wyraźny sygnał do klientów, że firma dba o ich interesy.