PracaUsługi

Która firma zewnętrzna będzie promować zatrudnienie Ukraińców?

Która firma zewnętrzna będzie promować zatrudnienie Ukraińców? Polscy przedsiębiorcy uważają, że zatrudnianie Ukraińców stało się dziś koniecznością. Nawet ci, którzy do tej pory nie chcieli załatwiać wielu formalności, nie mają teraz wyboru. Załamanie się krajowego rynku pracy i napływ Ukraińców do Polski ułatwiły znalezienie pracowników za wschodnią granicą. Mimo to warto znaleźć odpowiednią firmę partnerską, która zajmie się większością formalności dla pracodawcy.

Dlaczego nie poćwiczyć zatrudniania Ukraińców?

Przedsiębiorcy są zgodni, że zatrudnianie Polaków jest znacznie prostsze proceduralnie niż zatrudnianie Ukraińców. Rzeczywiście, jest w tym wiele prawdy. W przypadku Polaków wystarczy tylko złożyć niezbędne wnioski, wysłać pracownika na wstępne kontrole i szkolenie BHP. Jednocześnie w przypadku Ukraińców pojawiają się również kwestie związane z legalizacją pobytu czy uzyskaniem zezwoleń na pracę. Co prawda uproszczona procedura będzie wdrażana od 2022 roku, ale nie rozwiązuje to całkowicie problemu przedsiębiorców.

Samodzielne zatrudnianie pracowników z Ukrainy https://apsprofit.pl/dla-pracodawcy/pracownicy-z-ukrainy/ jest ryzykowne. Bariery językowe i rozbieżne przepisy sprawiają, że nie jesteśmy pewni, czy ktoś faktycznie pracuje dla nas legalnie. W przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców pracodawca ponosi odpowiedzialność, nawet jeśli błąd jest wynikiem zwykłego błędu. Dlatego polscy przedsiębiorcy zrezygnowali z zatrudniania samych Ukraińców w obawie przed możliwymi konsekwencjami. Oczywiście mogą skorzystać z pomocy prawnika lub specjalisty HR (zwłaszcza zatrudniając osoby z zagranicy), ale jest to drogie rozwiązanie.

Która firma może pomóc w zatrudnieniu obywateli Ukrainy?

Formalności związane z zatrudnieniem Ukraińców powodują, że do tej pory wiele firm nie zdecydowało się na to rozwiązanie. Głównie poszukuje pracowników wśród Polaków, ale teraz coraz więcej firm akceptuje nowe możliwości. Główną przyczyną jest załamanie się krajowego rynku pracy i exodus siły roboczej. Dotyczy to zwłaszcza niskopłatnych miejsc pracy i branż niszowych. Z drugiej strony napływ Ukraińców znacznie ułatwia znalezienie wśród nich dobrych pracowników niż wśród Polaków. Dlatego firmy, które nie chcą zatrudniać się same, muszą szukać pomocy gdzie indziej. Rozwiązaniem jest partnerstwo z profesjonalną agencją pracy. Jest to podmiot pośredniczący między pracodawcą a pracownikiem. Jednocześnie należy pamiętać, że nie każda agencja pracy specjalizuje się w zatrudnianiu cudzoziemców. Dlatego powinieneś szukać usług, które oferują podobne usługi.

Zadania agencji rekrutacyjnej

Która firma zewnętrzna będzie promować zatrudnienie Ukraińców?
Która firma zewnętrzna będzie promować zatrudnienie Ukraińców?

Jak układa się współpraca z agencją pracy? Najpierw pracodawca zgłasza zapotrzebowanie na konkretnego pracownika – wskazuje, ile osób potrzebuje i jakie zadania powinien wykonać. Agencja następnie poszukuje odpowiednich wykwalifikowanych kandydatów wśród kandydatów. Pamiętajmy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje pracodawca, zwykle po rozmowie z kandydatem. Czasami nie jest to możliwe ze względu na bariery językowe – wtedy rekrutacja prowadzona jest z pomocą tłumaczy udzielanych przez agencje zatrudnienia.

Pracownicy agencji odpowiadają za dopełnienie wszelkich formalności związanych z pobytem i zatrudnieniem Ukraińców w Polsce. Obejmuje to m.in. uzyskanie zezwolenia na pobyt czy dokonanie niezbędnych zawiadomień. Pracownicy agencji często również pośredniczą w wypłacie odszkodowania. W tym przypadku jednak istnieją dwa tryby współpracy. W pierwszym przypadku pracodawca kontaktuje się bezpośrednio z Ukraińcem, w drugim agencja pełni rolę pracodawcy. Wtedy też zajmujemy się tzw. leasingami pracowniczymi. Firma, która potrzebuje pracowników, zatrudnia go z agencji pracy. To jest najczęstsze rozwiązanie.

Zadanie pracodawcy

Partnerstwa z agencjami zatrudnienia oznaczają, że pracodawcy mogą ograniczyć się do szkoleń w miejscu pracy. Tak było w przypadku, gdy zdecydował się zatrudnić pracownika. Wszystkich rozliczeń dokonuje agencja – płaci wynagrodzenie, rozlicza się z ZUS lub US. To rozwiązanie bardzo wygodne, zwłaszcza jeśli chodzi o rozliczanie podatków. Oczywiście pracodawcy mogą również skorzystać z pomocy pośredników tylko w znalezieniu pracowników, ale to nie zostało jeszcze wdrożone.

Wygodniejszym i bardziej opłacalnym rozwiązaniem jest pełna mediacja, która minimalizuje rolę pracodawcy w całym procesie. Musimy jednak pamiętać, że takie usługi świadczą wyłącznie wykwalifikowane instytucje, które zatrudniają w swoich szeregach prawdziwych ekspertów. Dzięki nim pracodawcy mogą uzupełnić braki kadrowe, nie martwiąc się o to, czy ukraińscy pracownicy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, jeśli zatrudnią ich nielegalnie. Z tej współpracy korzystają aż trzy podmioty – firma, agencja pracy i pracownik.