Marketing i reklama

Przoduje graphic recording

Przoduje graphic recording — ludzka pamięć jest notorycznie niedoskonała. Nie jesteśmy w stanie uchwycić wszystkich informacji, którymi jesteśmy bombardowani. W przypadku szkoleń biznesowych, wykładów uniwersyteckich czy ciekawych wykładów, istotą jest wydobycie esencji. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak możesz usprawnić proces uczenia się i wydobywania najważniejszych informacji? Czy spotkałeś się kiedyś z pojęciem zapisu graficznego? W tym artykule omówimy rolę GR we wszystkich ważnych spotkaniach biznesowych i nie tylko. Zapraszamy!

Mnemotechniki na ratunek

Metoda uczenia się zależy od tego, czy jesteśmy wzrokowcami, słuchowcami czy kinestetykami. Wzrokowcy zapamiętują informacje, oglądając obrazy. Słuchowcy uzyskują niezbędne informacje ze słuchu, podczas gdy kinestetycy uczą się poprzez ruch. Już w latach 70. odkryto, że obrazy mają ogromny wpływ na proces uczenia się. Czy próbowałeś uczyć się z mapami myśli? Czy kiedykolwiek narysowałeś drzewo słów kluczowych? Możesz się założyć, że wiem. Pomaga to szybciej skorelować różne informacje. Technika wykorzystywania grafów do zapamiętywania danych została doceniona przez świat biznesu. Obecnie jest wykorzystywana do różnego rodzaju seminariów tematycznych, spotkań biznesowych czy prezentacji konkretnych produktów i usług. Jest to również powszechne w szkołach.

Pomocna tajemnicza postać

Wyobraźmy sobie sytuację. Siedzieliśmy w pokoju pełnym ludzi, przed nami stał mówca i czekaliśmy na jego przemówienie. Po jego lewej stronie stoi mężczyzna, którego roli jeszcze nie rozumiemy. Duża kartka papieru stoi obok tajemniczej postaci, która trzyma czarny flamaster i zdaje się czekać na mówcę. Zaraz zacznie się wykład. Długo na niego czekaliśmy, prelegent był bardzo ciekawy, nie wiedzieliśmy, czy chłonąć treść przemówienia, czy robić z niego notatki.

Wkrótce odkryliśmy, że tajemnicza postać stojąca obok mówcy nas przygotowywała. Tworzy graficzną mapę myśli, która pomaga nam zrozumieć treść wypowiedzi. Z biegiem czasu obrazy i zwięzłe hasła rosły. Wykład się skończył i więcej pamiętamy dzięki temu, co zobaczyliśmy na papierze wielkoformatowym. Zaraz po wykładzie podeszliśmy do sporządzonej mapy problemów i zrobiliśmy sobie zdjęcia smartfonami. Dzięki temu mamy zwięzły zarys całego wykładu. Kto nam tak bardzo pomaga w zapamiętywaniu podczas wykładów? Czy jego postać ma imię? Tak. Zadania wykonywane przez tę osobę nazywane są zapisami graficznymi.

Spotkania biznesowe z udziałem GR

Przoduje graphic recording
Przoduje graphic recording

Graphic recording aniastaskiewicz.pl/graphic-recording/ to intuicyjna prezentacja treści spotkania. Pozwala szybko wydobyć najpotrzebniejsze informacje. Wpływa to również na efektywność całego spotkania. Korzyści płynące z wizualizacji danych w dostarczaniu kluczowych informacji zostały dostrzeżone przez środowisko biznesowe.

Obecnie każda duża, szanująca się firma stara się zatrudnić profesjonalnych skrybów wizualnych. Można pokusić się o stwierdzenie, że zjawisko to rozpowszechniło się w naszym kraju. Koncepcje biznesowe i keynotes są łatwiejsze do zrozumienia dzięki udziałowi profesjonalnych tłumaczy wizualnych, którzy są osią prezentacji. W ramach wystąpienia danego prelegenta praktyka wizualizacji wykresów ulega przemianom związanym z rozwojem technologicznym.

Na przykład mogłeś zetknąć się z cyfrową formą zapisu grafiki. Grafik wynajęty przez dowolną firmę siada wśród innych uczestników spotkania biznesowego, aby stworzyć wizualizację graficzną na swoim iPadzie. Prześlij przygotowany obraz na inny ekran. Zaangażowanie takich skrybów miało równie interesującą korzyść. Jeśli mamy do czynienia ze spotkaniem przedstawicieli różnych firm z tej samej branży, wielkoformatowa wizualizacja graficzna pomaga przełamać lody. Jak można się domyślić, podczas takich spotkań zapowiadane są krótkie przerwy. Wypij filiżankę kawy i wejdź w interakcję z przedstawicielami innych firm. Zatrzymanie się na takiej grafice ułatwia nawiązywanie kontaktów biznesowych.

Docelowo informacje zawarte w wyświetlanej wizualizacji przebiegu spotkania mogą posłużyć jako punkt wyjścia do ciekawych rozmów. Zaangażowanie profesjonalnych skrybów jest również korzystne dla samych organizatorów konferencji, którzy mogą i publikują graficzne mapy myśli w swoich mediach społecznościowych.

Niuanse, które musisz znać

GR jest często mylony z Graphics Boot. Czym różni się rola rejestratora grafiki od roli koordynatora grafiki? Różnice są niezbędne. GR opisuje treść wypowiedzi osoby, czyli mówcy. Nie pracuje też z zespołami w tym sensie, że nie wizualizuje graficznie problemów ludzi. Z kolei GF nie tylko słucha prelegentów, ale także aktywnie uczestniczy w spotkaniach. Zadaje uczestnikom różnorodne pytania dotyczące konkretnych zagadnień i wykorzystuje grafikę użytkową, aby pomóc zrozumieć ich implikacje. Moderator porządkuje pomysły uczestników spotkania biznesowego, pozwalając wyciągnąć ciekawe wnioski i opracować nowe koncepcje.

Ania Staśkiewicz graphic recorder
ul. Szczecińska 1
70-00 Szczecin
601 955 604
www.aniastaskiewicz.pl