Usługi

W jaki sposób odzyskać pieniądze za nocleg?

Wiele osób przynajmniej raz w życiu zarezerwowało nocleg, po czym z niego nie skorzystało. Czasami zdarza się to na skutek rezygnacji własnej, czasem zaś z winy hotelu. Pieniądze za nocleg chcemy odzyskać również wtedy, gdy usługa hotelowa nie spełnia naszych oczekiwań. Kiedy możemy spodziewać się zwrotu poniesionych wydatków? W jaki sposób odzyskać pieniądze za nocleg? Odpowiadamy.

Rezygnacja z własnej winy

W jaki sposób odzyskać pieniądze za nocleg?

Noclegi rezerwujemy zwykle z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Często więc nie przewidujemy pewnych wydarzeń, które mogą sprawić, że nie będziemy w stanie skorzystać z noclegu. Wtedy też chcemy odzyskać pieniądze za usługę, która de facto nie została przecież zrealizowana. Kwestia zwrotu pieniędzy zależy jednak od kilku czynników. Przede wszystkim musimy określić, czy opłaciliśmy całą kwotę za pobyt, czy jedynie zaliczkę? Jeżeli zapłaciliśmy zaliczkę, to zgodnie z prawem powinniśmy otrzymać ją z powrotem. Problem w tym, że w umowie zamiast słowa “zaliczka” często pojawia się “zadatek”. Klienci nie zdają sobie sprawy z tego, jak wielką różnicą cechują się oba słowa. Otóż zaliczkę możemy odzyskać, natomiast zadatku już nie. W praktyce oznacza to, że jeśli wpłaciliśmy zadatek, to hotelarze nie mają obowiązku go zwracać. Nie ma tutaj znaczenia, która strona zawini. Jeżeli w regulaminie hotelu lub w umowie pojawia się słowo “zaliczka”, to powinniśmy otrzymać jej zwrot automatycznie. Jeśli do tego nie dojdzie, sporządźmy odpowiednie pismo z prośbą o zwrot zaliczki. Jeżeli wpłaciliśmy całą kwotę za nocleg z góry, to jej zwrot będzie zależał od zapisów w umowie. Najczęściej są one tak skonstruowane, że właściciel obiektu noclegowego nie ma obowiązku zwrotu pieniędzy, jeśli rezygnacja nastąpi z winy klienta. Niestety, hotelarze, w takiej sytuacji, byliby zwyczajnie stratni. To samo dotyczy na przykład rezerwacji miejsc na imprezę w restauracji. Na około 3 dni wcześniej musimy podać dokładną liczbę gości i zapłacić za nich bez względu na to, czy się zjawią, czy też nie. Tak samo jest w hotelu czy innym obiekcie noclegowym. Mamy obowiązek uiścić opłatę bez względu na to, czy z usługi skorzystamy.

 

Rezygnacja z winy organizatora

Jeżeli to organizator odwoła nocleg, to zobowiązany jest on zwrócić nam wszystkie, poniesione koszty. Taka sytuacja zdarza się niezwykle rzadko i zwykle jest spowodowana działaniem siły wyższej, na przykład pożarem lub zalaniem. Organizatorzy często zastrzegają w umowach, że nie zwracają kosztów, jeśli usługa nie zostanie zrealizowana. Powinniśmy jednak wiedzieć, że taki zapis nie do końca jest zgodny z prawem. Jeżeli organizator odmówi zwrotu środków, możemy wytoczyć mu sprawę z powództwa cywilnego. 

Reklamacja usług hotelowych

Niektórzy turyści nie do końca są zadowoleni z usług, jakie świadczą poszczególne obiekty noclegowe. Każdy konsument ma w takiej sytuacji prawo do złożenia reklamacji. Sama reklamacja daje zaś możliwość uzyskania zwrotu przynajmniej części poniesionych kosztów. Niemniej jednak obowiązują tutaj pewne zasady. Turyści bardzo często składają reklamację dopiero po powrocie do domu. Takie zażalenia hotele zazwyczaj oddalają. Jeżeli z czegoś nie jesteśmy zadowoleni, to mamy obowiązek zgłosić to w trakcie trwania pobytu w hotelu. Możemy oczywiście reklamować usługi hotelowe z jednoczesnym zastrzeżeniem, że nie będziemy z nich dłużej korzystać. Zwykle hotele ustosunkowują się do zażaleń w bardzo krótkim czasie. Reklamację możemy złożyć pisemnie bądź w formie ustnej. W praktyce nie ma to znaczenia – każde zażalenie musi zostać przez hotel rozpatrzone. Czy reklamując usługi hotelowe możemy domagać się zwrotu pieniędzy za pobyt? Oczywiście, jednak nie może być tak, że najpierw dokończymy pobyt, a później dopiero zgłosimy reklamację. Jeżeli stwierdzimy, że warunki panujące w obiekcie noclegowym nie są zgodne z tym, co obejmuje umowa, możemy domagać się zwrotu pieniędzy za czas, który mielibyśmy spędzić w hotelu. Jeśli więc zarezerwowaliśmy dwutygodniowy pobyt, a chcemy zrezygnować po dwóch dniach, to hotel powinien nam zwrócić pieniądze za czas, w którym nie będziemy korzystać z jego usług. Oczywiście najpierw rozpatrzy, czy nasza reklamacja jest słuszna.

 

Dochodzenie praw w sądzie

Chcąc odzyskać pieniądze za nocleg, możemy oczywiście dochodzić swoich praw na sali sądowej. Pozywamy więc właścicieli obiektu noclegowego o zwrot pieniędzy. Niemniej jednak na początku postarajmy się odzyskać gotówkę polubownie. W większości przypadków obiekty noclegowe, dbając o swoją renomę, starają się dojść do porozumienia z klientem. Nie oznacza to oczywiście, że odzyskamy wszystkie pieniądze, jednak często możemy liczyć na pewną rekompensatę. Miejmy świadomość, że pozwanie ośrodka noclegowego o zwrot kosztów zwykle jest ostatecznością. Co więcej, dysponują one zespołami prawników, którzy starają się udowodnić winę konsumenta. Dlatego też skonsultujmy się z dobrym prawnikiem, który podpowie nam, czy w sądzie rzeczywiście mamy szansę na wygraną. Jeśli nie, będziemy musieli dodatkowo ponieść wszelkie koszty procesowe.